Veel gestelde vragen

Vragen over de psycholoog

Hoe kan een psycholoog u helpen?

Een psycholoog doet een aantal dingen. Als eerste nodigt de psycholoog u uit om uw verhaal/uw probleem te vertellen. Dit is vaak al heel plezierig.

Daarna helpt de psycholoog te vinden wat u er aan kunt doen. Dit is voor iedereen anders. Bij verschillende klachten passen verschillende manieren om er mee om te gaan. Wat bij u past, hangt af van uw eigen vaardigheden en talenten. De psycholoog doet dan ook alles om niet alleen uw klacht, maar vooral ook u goed te leren kennen. Daarbij horen leestips en (in overleg) huiswerkopdrachten.Vervolgens helpt de psycholoog met het werken aan uw klacht. Als de psycholoog weet wat de klacht is en hoe u er mee om kunt gaan, kunt u aan de slag. Een innerlijk proces of een situatie veranderen is hard werken. Vaak zijn oude patronen en persoonlijke ‘valkuilen’ heel hardnekkig. Toch merkt u al snel dat u resultaat boekt. Tot slot ontdekt u zichzelf opnieuw, weet u beter wat u wilt en kunt en hebt u meer grip op uw eigen leven.

Therapie levert meer op dan alleen het oplossen van de klacht, al is dit natuurlijk wel het belangrijkste.

Met welke klachten?

Met alle problemen en klachten waar u alleen niet meer uitkomt, kunt u naar een psycholoog gaan. Sommige klachten hebben een naam, zoals een burn-out, stress- en spanningsklachten, angstklachten rouw- en verliesverwerking of relatieproblemen. Sommige klachten zijn wat moeilijker te beschrijven, zoals minderwaardigheidsgevoelens, weinig zelfvertrouwen of gebrek aan assertiviteit, puberteitsproblemen, faalangst of motivatieproblemen. Of problemen met de levensfase waarin u zit, zingevingsproblemen, een algeheel gevoel te zijn vastgelopen of uzelf niet herkennen in uw eigen leven. Onderwerpen die grote impact op uw leven hebben, maar waar u maar moeilijk vorm aan kunt geven. En dan zijn er nog de werkgerelateerde problemen! Bij al deze vragen kunt u heel goed door een psycholoog geholpen worden.

Blijft alles wat besproken wordt geheim?

Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er niets aan anderen mag worden doorverteld zonder uw toestemming. Soms is het belangrijk dat uw huisarts weet wat er aan de hand is, bijvoorbeeld als de psycholoog zich heel erg zorgen maakt over uw gezondheid. In dat geval wordt uw toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts. En ook dan geldt dat u bepaalt wát er dan meegedeeld wordt.

Krijg ik de behandeling vergoed?

Omdat ik een contractvrije psycholoog ben, krijgt u de begeleiding niet vergoed van de zorgverzekeraar. Over het algemeen is het wel mogelijk een vergoeding te vragen van uw werkgever omdat het persoonlijk functioneren vaak van invloed is op uw zakelijk functioneren en afhangt van uw persoonlijke situatie. Hoe u dat het beste kunt aanpakken, kan altijd besproken worden.

Wanneer gaat u naar een psycholoog?

Een psycholoog helpt u duidelijkheid te geven over uw klachten en geeft aan u hoe u hier vanaf komt.

Vragen over de mediator

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Wanneer gaat u naar een mediator?

Mediation in plaats van de rechter: is er een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar wordt er deskundige hulp bij geboden. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar helpt om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen hebben in de mediator.

Hoe worden de afspraken vastgelegd?

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

Wie controleert de kwaliteit van de mediator?

De mediator moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zo moet de MfN registermediator zich inschrijven in het register van het Mediatorsfederatie Nederland. Ook moet de MfN registermediator zich houden aan het reglement en de gedragsregels van het NMI.

Wat zijn de kosten van mediation?

De kosten verschillen per mediator en hangen af van de duur en het aantal keren dat een mediator wordt geraadpleegd. Gemiddeld kost een mediator € 150 per uur. Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. Er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt over de verdeling. Deze worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. Gemiddeld zijn er 6 tot 10 sessies nodig.