Trainingen

Herkennen deviante (problematische) gedragingen tijdens het mediation proces en het toepassen van gedragsinterventies om te de-escaleren. 

Doelgroep: Advocaten, mediators, arbiters, rechters

Bekijk hier de brochure

Risicotaxatie Methode Dreigteksten: Een methode voor tekstanalyse op deceptie en auteurspecifieke kenmerken vanuit de Psycho- en Forensische linguïstiek.

Doelgroep: Advocaten, rechters, OvJ, Reclassering, Recherchekundigen.

Bekijk hier de brochure

Interactiepatronen herkennen vanuit EFT (Emotionally Focused Therapy): Een verdieping van gedragsinterventies in conflictsituaties aan de hand van Interactiepatronen met de paardenspiegel en deels binnen en deels buiten plaatsvindt.

Doelgroep: Advocaten, mediators, arbiters, rechters

Bekijk hier de brochure

Interactiepatronen herkennen vanuit EFT (Emotionally Focused Therapy): Een verdieping van gedragsinterventies in conflictsituaties aan de hand van Interactiepatronen met casuïstiek.

Advocaten, mediators, arbiters, rechters

Bekijk hier de brochure