Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation & Reprocessing en is een methode die werkt door middel van een bilaterale stimulatie (links-rechts) van de hersenen waarbij de samenwerking tussen de beide hersenhelften (van het limbische systeem) op gang wordt gebracht. EMDR is ontwikkeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw (F. Shapiro) bij de behandeling van o.a. PTSS (Post Traumatische Stress Stoornissen) en is een effectieve methode om heftige ervaringen te verwerken en traumatische responsen te laten verdwijnen. Heftige gebeurtenissen kosten in de hersenen veel geheugencapaciteit. Dat geldt ook voor EMDR dat tevens een beroep doet op het werkgeheugen. De concurrentie die hierdoor in het werkgeheugen ontstaat, draagt vervolgens bij om nare herinneringen uit te laten doven en plaats te laten maken voor neutrale herinneringen.

Wanneer EMDR?

Als u nare en/of ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt (bv. verkeersongeval, pesterijen, geweldsmisdrijven, rouwverwerking, oorlogsmisdrijven of andere schokkende ervaringen), en herhalende en/of aanhoudende klachten ervaart zoals angsten, nachtmerries, schrik reacties, herbelevingen, vermijding, paniekaanvallen, slaapstoornissen en traumatische stressklachten.

Doel

Een versnelde informatieverwerking op gang brengen tussen de beide hersenhelften zodat een heftige en/of traumatische ervaring wordt verwerkt en een traumatische respons verdwijnt.

Naar de andere behandelmethoden:

Effect

  • Het verliezen van de emotionele lading aan een bepaalde herinnering;
  • Het waziger of kleiner worden van de herinnering;
  • Het ontstaan van nieuwe inzichten die een andere minder bedreigende betekenis hebben;
  • Het trainen van controle over waar u uw aandacht op wilt richten waardoor u minder snel terugvalt in herinneringen;
  • Weer in staat zijn om normale dagelijkse bezigheden op te pakken.

Duur

Zes (6) sessies. EMDR is een relatief kortdurende therapievorm waarbij tijdens de eerste sessie uitgebreid aandacht wordt besteed aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de persoonlijke draagkracht en de last die als gevolg van de klachten wordt ervaren. Indien EMDR geschikt is, wordt  informatie verzameld over de heftige of traumatische gebeurtenis. Daarna kan gestart worden met het verwerkingsproces door de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen.Dit gebeurt dan met een afleidende stimulus waarbij een hand voor het gezicht heen en weer wordt bewogen. Na iedere sessie wordt vervolgens gevraagd welke gedachten en beelden er bij u naar boven komen. Het bijhouden van een dagboek om op te schrijven wat na de sessie bovenkomt, helpt om dat bij de volgende sessie weer aan de orde te laten komen en bij het reguleren van de emoties.